O spoločnosti

 

Názov spoločnosti :       VARmet,s.r.o.

Typ spoločnosti :           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo spoločnosti :         Dolné Rudiny 3,  010 01 Žilina

Sídlo prevádzky :           Rudinská 19, 023 31 Rudinská

IČO :                             31639453

IČ DPH :                        SK2020446802

Spoločník/konateľ :      Ďurana Ján,Ing.

                                                          Majchrák Jozef

                                                          Šugár Vladimír,Ing.

 

Aktívny výpis z OR SR 

 

 

       História a súčasnosť

 

Našu spoločnosť založili v roku 1995 traja, v nezmenenej konfigurácii, dodnes spolupracujúci vlastníci.

Hlavným predmetom bola stavebná činnosť a obchodovanie s kovmi, ferozliatinami a doplnkovými materiálmi pre zlievarne.

V roku 1997 sme rozšírili aktivity o strojárenskú výrobu zlievarenských podpierok, ktorá sa následne rozšírila na výrobu pre spotrebný a automobilový priemysel.

Pretrvávajúci duch spoločníkov atakovať nové výzvy sa transformoval do súčasnej pozície spoločnosti, ktorá je schopná v plnej miere akceptovať požiadavky svojich partnerov v oblasti hromadnej a veľkosériovej výroby, reprezentované kvalitou, termínmi a kapacitnými potrebami.

Toto je dnes nosnou a stabilnou aktivitou našej spoločnosti.

V duchu doterajšej tradície spoločnosti – bezvýhradne plniť požiadavky a potreby všetkých obchodných partnerov a sledujúc najnovší technický a technologický vývoj v priemysle – kontinuálne prebieha obmena výrobných priestorov a technologických zariadení.

Sme preto presvedčení, že nám to umožní rozšíriť okruh domácich i zahraničných spolupracujúcich firiem.

 Dodáva nám to silný pocit dôvery vo vlastné schopnosti i budúcnosť firmy.


 


 


 

Systém kvality    

V duchu napĺňania základných atribútov spoločnosti

·          kvality výroby

·          efektívnosti výroby

·          zvyšovanie konkurencieschopnosti


 

sme v roku 2000 začali do riadiacich procesov spoločnosti reálne zavádzať systém riadenia kvality

ISO 9001:2000. Prvú oficiálnu certifikáciu sme úspešne absolvovali v roku 2004.


 

V súčasnosti sme certifikovaní pre systém ISO 9001:2008.


 

Politika kvality

 Kvalitu výrobného procesu považujeme v našej spoločnosti za základný prostriedok na zabezpečenie spokojnosti všetkých zákazníkov a získavanie nových obchodných partnerov. Preto

·          Všetci pracovníci spoločnosti na každej úrovni sú zainteresovaní a motivovaní na dosahovaní najvyššej úrovne kvality a spokojnosti obchodných partnerov, ako i zvyšovaní efektívnosti výroby.

·          Funkčný systém riadenia kvality zároveň umožňuje osobný podiel každého pracovníka na efektivite výrobných procesov a tým aj budúcnosti spoločnosti.

·          Miestna lokalita predstavuje pre nás prostredie v ktorom žijeme a preto nie sú nám dopady našich aktivít na životné prostredie ľahostajné.

 

 

Referencie

Stavebná činnosť

zateplenie Ferony Praha – Malešice
 • odsírenie elektrárne Pruneřov
 • oprava Varákov v SCP Ružomberok
 • dokončovacie práce v jadrovej elektrárni v Mochovciach a to jej prvého a druhého bloku
 • konzervovania 3 a 4 bloku jadrovej elektrárne v Mochoviciach
 • tepelné izolácie vo VSŽ Košice na filtrácii
 • montáž vykonávame vo firmách : SCP Ružomberok

                                                     TENTO Žilina

                                                     PAMSTAV Žilina

Strojárenská výroba

Sústružené diely: 

 • AVC Čadca Raková
 • INA Kysuce
 • COBA Automotive
 • Inverto Sučany
 • HT Design

 

Zlievárenské podpierky:

 • Pilsen Steel
 • Slévarna Kuřim
 • ZPS Slévarna Zlín

                                                  

Kontakt

Varmet, s.r.o.

varmet@varmet.sk

Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina

Prevádzka Kovovýroba
Rudinská 19
023 31 Rudina

041- 4241 288, 041- 7247 923

Vyhľadávanie

Varmet, s.r.o. © 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode